Pogoji uporabe


SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Lastnik spletne strani www.companywall.com je podjetje CompanyWall LTD, Units 15&16, 7 Wenlock Road, N1 7SL, London, United Kingdom.

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja spletno stran www.companywall.com .

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da se strinja s temi pogoji uporabe in se zavezuje k etični uporabi, ki je skladna z veljavnimi zakoni in predpisi.

  1. DOSTOP DO SPLETNE STRANI

Lastnik spletne strani skrbi za vzdrževanje le te na način, da spletna stran nemoteno deluje 24 ur na dan vse dni v letu. Lastnik si pridržuje pravico, da v primeru nujnih vzdrževalnih del (npr. menjava opreme ipd.) pride do kratkotrajnega onemogočanja dostopa do spletne strani. Lastnik si bo prizadeval, da bo morebitni zastoj odpravil v najkrajšem možnem času.

V primeru težav pri uporabi spletne strani je uporabnik dolžan zaznane težave sporočiti lastniku, da lahko lastnik navedene težave nemudoma odpravi.

  1. DOVOLJENJE ZA UPORABO

Vsebine, blagovne znamke, logotipi na spletni strani so last družbe CompanyWall in so avtorsko zaščitne. Vsebine so informativne narave, namenjene zasebni, nekomercialni uporabi.

Brez lastnikovega dovoljenja pod nobenim pogojem ni dovoljeno:

Spreminjanje in kopiranje vsebin

Uporaba podatkov za komercialne namene ali javno objavo (za komercialni ali nekomercialni namen)

Spreminjanje programske opreme spletne strani

Odstranjevati logotipov, blagovnih znamk in drugih zaščitnih znakov

Obdelovanje ali masovno zbiranje podatkov ter posredovanjem tretjim osebam

V primeru kršitev pogojev poslovanja vam bo uporaba spletne strani onemogočena.

  1. IZJAVA O ZASEBNOSTI, VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba Companywall obvešča svoje poslovne partnerje in uporabnike storitev o načinu in namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter o pravicah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

CompanyWall pri svojem poslovanju z uporabniki obdeluje osebne podatke, ki mu jih v okviru tega poslovanja posredujejo uporabniki in za tako obdelavo uporabnik poda osebno privolitev.  Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na fizično osebo, ne glede na obliko, v kateri so izražene, in ne glede na nosilca informacije, v imenu katerega oziroma za koga se podatki hranijo, datum nastanka, mesto hranjenja, način pridobivanja in ne glede na ostale dejavnike.

Poslovni podatki ne predstavljajo osebnih podatkov in za obdelavo ni potrebno soglasje osebe, na katero se ti podatki nanašajo.

Namen obdelave osebnih podatkov

Namen zbiranja in nadaljnje obdelave zbranih podatkov je izpolnjevanje obveznosti, ki jih določajo zakon in akti, sprejeti v skladu z zakonom; uveljavljanje pravic v zvezi s sklenjenimi pogodbami za opravljanje storitev in izpolnjevanje obveznosti v zvezi z izvedbo sklenjenih pogodb; uresničevanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki se izvajajo s sklenitvijo pogodbe o vseh oblikah poslovnega sodelovanja in tržnih dejavnosti. Zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno za zgoraj navedene namene.

CompanyWall deluje transparentno za posameznike, na katere se obdelava podatkov nanaša. V skladu s svojimi obveznostmi smo dostopni za komunikacijo in zagotavljamo informacije o dejavnostih obdelave podatkov v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki z jasnim in preprostim jezikom.

Varnost in varovanje podatkov

Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa ali razkritja, za ohranjanje točnosti podatkov in zagotavljanje pravilne uporabe osebnih podatkov, Companywall uporablja ustrezne kadrovske, tehnične in organizacijske ukrepe.  Prizadevamo si zaščititi zasebnost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. V primeru nenačrtovanega razkritja podatkov, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za omejitev in preprečevanje razkritja.

Companywall uporablja ustrezne ukrepe za zaščito podatkov pred naključno izgubo, nepooblaščenim dostopom in uporabo, spreminjanja ali razkrivanja. Vsi podatki, ki nam jih posredujete, so shranjeni na naših varnih strežnikih, zaščitenih s požarnim zidom.

Na žalost za prenos podatkov preko interneta oziroma sistema za shranjevanje podatkov ni mogoče zagotoviti popolne varnosti. Če iz kakršnega koli razloga menite, da vaša interakcija z nami ni varna, vas prosimo, da nas takoj obvestite o težavi.

  1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V nobenem primeru CompanyWall ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe vsebine na spletni strani.

  1. TOČNOST VSEBINE

Družba CompanyWall ne jamči glede točnosti, kakovosti in aktualnosti vsebin.

Vsebine, ki so objavljene na spletni strani lahko vključujejo tehnične, tipografske, slovnične in druge napake. CompanyWall odgovornost zanje izključuje in ne jamči za njihovo popolnost.

CompanyWall si pridružuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin. Vsebine na spletni strani lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni.

  1. REŠEVANJE SPOROV

Morebitni spori med družbo CompanyWall in uporabnikom spletne strani se bodo, v kolikor jih ne bo mogoče rešiti na miren način, reševali pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.

  1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV IN SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Splošni pogoji so v veljavi od datuma 17. 7. 2019  ter veljajo do njihovega preklica.

CompanyWall lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni pogoje uporabe. Z uporabo spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo pogoji uporabe, ki so veljavni v času uporabe.